RSS
 

Impresszum

A http://www.ganzdata.hu, http://ganzdata.hu illetve a http://BÁRMI.ganzdata.hu oldalakat Rózsa Róbert szerkeszti.

Köszönetnyilvánítás

Az oldalhoz anyagaikkal, munkájukkal hozzájárultak: Bacsik Ferenc, Bárdos Imre, Bedenek József, Biró László Miklós, Boros István, Böde Csaba, Csanádi Sándor, Domokos János, Erő János, Erő Zoltán, Grátzer Ákos, Halász István, Holéczi Róbert, Letenyei Tamás, Lévai János, Németh Péter, Szabó Csaba, Szőcsényi Zoltán, Sztrelkó Gábor, Tomori László, Tóth Csaba és Wachtler István.

Adatvédelemi és jogi nyilatkozat

A honlap és a hozzátartozó információk (ideértve a képeket, rajzokat stb. továbbiakban: Információ) szerzői jogi védelem alatt állnak. Ennek megfelelően az összes jog a szerzői jog jogosultját illeti meg.

Az oldalon közölt Információkat a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A http://www.ganzdata.hu/, http://ganzdata.hu illetve a http://BÁRMI.ganzdata.hu weboldalon elhelyezett dokumentumok szerzői jogaival az eredeti szerzői jogok tulajdonosa rendelkezik.
A weboldal rendeltetésének megfelelően korlátlanul használható, és megengedett a dokumentumok nyomtatása, illetve változatlan formában, teljességükben való sokszorosítása. Minden további felhasználáshoz, nyomdai és elektronikus úton történő sokszorosításhoz, másoláshoz, illetve tároláshoz az eredeti jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.

Harmadik személyek védjegyei

A honlapon található védjegyek a vonatkozó védjegyjogosultak tulajdonát képezik.
Az ilyen védjegyekhez kapcsolódó jogokra az oldal üzemeltetője nem tart fenn semmifajta igényt, és nem is részesül e jogokban. Amennyiben a honlapon található védjegyek esetében nincsen feltüntetve a tulajdonos, ez nem jelenti azt, hogy az adott védjeggyel kapcsolatban bármifajta igényt tartana fenn az üzemeltető.

Egyéb szellemi tulajdonjogok

A honlapon található bármely termék, eljárás, vagy technológia tárgya lehet egyéb, az üzemeltetőt vagy harmadik személyt megillető szellemi tulajdonjognak.
Ehelyütt semmifajta jogosultságot nem lehet nyerni ezen szellemi tulajdonjogok gyakorlására.

A fentiekkel, illetve a honlappal kapcsolatos kérdését, észrevételét az info[kukac]ganzdata.hu címen tudja feltenni.

Hozzászólások letiltva.