RSS
 

A transzformátor negyvenéves története 1885–1925

20 aug

“A technika fejlődésének egyetemes történetét eddig senki meg nem írta, pedig ez az emberiség fejlődésének igazi tükre. A világtörténet a múltban főként nagy csaták évszámainak megörökítésére, uralkodók, hadvezérek neveinek feljegyzésére szorítkozott és csak az újabb történetírás kezdte keresni az események közötti szoros összefüggést, amellyel mint láncszemek kapcsolódnak egybe és az okokat szigorú kényszerűséggel követik az okozatok.

Ha a dolgok igazi mélyére nézünk, látjuk, hogy az egyes népek érvényesülése szoros kapcsolatban állott technikai fejlődésük fokával. A jobb és tökéletesebb fegyverek, hajók és szállítási eszközök döntötték el a nagy mérkőzéseket általában és adták meg a nagy hadvezéreknek a lehetőséget, hogy beírják nevöket a halhatatlanság évkönyvébe, de azok, akik az eszközöket készítették az eredmények kivívására, örökre feledésbe merültek.

Az emberi fantázia általában csak meglévő elemek kombinációjára szorítkozik. Ki volt mégis az, aki először ismerte fel a forgó mozgást, a tengelyt és a kereket, holott az organizmusoknál forgó mozgás nem létezik, ki tudná azt megmondani, de hogy minden technikai fejlődés legfontosabb alapja a forgókerék, az bizonyos. Lehet, hogy a véletlen vezette erre rá az embert. Talán játszó gyermekek, akik csigaházat, vagy diót átfúrva zsinegen húztak a porban.

Hány évezrednek kellett elmúlnia, míg a primitív szekérből a villamos mozdony fejlődött! De a lassan induló fejlődést szédületes iram váltotta fel a mult század folyamán, és hogy a jelen század vége hová vezeti az embert merész útján, mikor az elemeket mesteri kézzel állítja szolgálatába, beláthatatlan.

Ami tegnap még lehetetlennek látszott, az holnap már túlhaladott és közismert. Nem primitív empiria, hanem magasnívójú tudományos munka, ezer és ezer kiváló elme fáradhatatlan együttműködése emelték és emelik technikai tudásunk épületét magasra, egyik követ téve a másikra, egyik eredményből levezetve a másikat, fejlesztve és tökéletesítve.

Mikor a villamos erősáramú technika alkotásait megszokottsággal szemléljük, természetesnek tartjuk a jó, egyenletes és gazdaságos világítást, a villamos vasutakat, munkaátvitelt és a villamos áram számtalan alkalmazását, alig tudjuk elhinni, hogy ötven év előtt ezekből a csodákból, miket ma megszokott életszükségletnek tekintünk, még semmi sem volt meg. Mennyi tudás, munka és fáradság kellett minden kis lépéshez a fejlődés ezen útján, és ha az eredmények aránylag rövid idő alatt mutatkoztak is, az nem kisebbítheti azt a gigászi munkát, amit ki kellett fejteni.

Ez a kis füzet ezen fejlődés történetének egy kis fejezetét van hivatva ismertetni, amelyik elválhatatlanul egybekapcsolódik a Ganz-gyár történetével és amelyik az erősáramú technika fejlődésének egyik mérföldkövét jelenti.

A Ganz-gyár 1878-ban kezdett foglalkozni villamos gépek és készülékek gyártásával. Ebben az évben alapította meg a villamos osztályt a Ganz-gyár nagyemlékű vezérigazgatója, Mechwart András. Az erősáramú elektrotechnika csecsemőéveit élte akkor és igazán Mechwart nagy előrelátása kellett ahhoz, hogy megérezze, hogy az akkor még csak szerény próbálkozásokból álló vállalkozás óriási ipar kezdete és hivatott arra, hogy rövid pár év alatt behálózza az egész földtekét, vékony vezetékeken a lóerők százezreit szállítva tova. A természetadta vízerők és a bányák szénkincséből nyert erő oda vihető jelentékeny veszteség nélkül a fogyasztóhoz.

Az első évek munkája nehéz volt és az anyagi siker csak mint távoli reménység csillant meg akkor. Mechwart erős akarata és törhetetlen bizakodása kellett hozzá, hogy a Ganz-gyár villamos osztálya kifejlődhessék, megerősödhessék és így bölcsője lehessen a modern erősáramú elektrotechnika egyik legfontosabb találmányának. Ez a villamos transzformátor és annak párhuzamos kapcsolása.

Most negyven éve annak, hogy a Ganz-gyár ezen találmányokkal a nyilvánosság előtt megjelent és ezért a folyó évnek (1925) a transzformátor történetében különös jelentősége van.”

Kiadás éve: 1925

Forrás: Rózsa Róbert

Letölthető pdf (2,9 MB) formátumban.

 

 

Megjegyzés hozzáfûzése 

*